Biuletyn nr 6

20 maja 2021

Uchwała Nr 181/2021 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 maja 2021 r. dotycząca ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadzająca „akademie praktyczne”

13 maja 2021

Uchwała Nr 180/2021 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 maja 2021 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego

13 maja 2021

Uchwała Nr 179/2021 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 maja 2021 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

13 maja 2021

Uchwała Nr 178/2021 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 6 maja 2021 r.

13 maja 2021

Biuletyn nr 5

5 maja 2021

Opinia Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2021 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki

29 kwietnia 2021

Biuletyn nr 4

22 kwietnia 2021

Uchwała Nr 177/2021 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania nowych członków Komisji ds. Międzynarodowych

15 kwietnia 2021

Uchwała Nr 176/2021 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Sprawozdania z działalności Narodowego Centrum Nauki w 2020 r.

15 kwietnia 2021