Biuletyn nr 11

29 lipca 2021

Biuletyn nr 10

14 lipca 2021

Uchwała nr 186/2021 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” oraz rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”

7 lipca 2021

Uchwała nr 185/2021 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Badań Medycznych oraz niektórych innych ustaw

7 lipca 2021

Uchwała nr 184/2021 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie oceny Sprawozdania z Działalności Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej za rok 2020

7 lipca 2021

Biuletyn nr 9

29 czerwca 2021

Biuletyn nr 8

16 czerwca 2021

Uchwała Nr 183/2021 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 czerwca 2021 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

10 czerwca 2021

Uchwała Nr 182/2021 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 czerwca 2021 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

10 czerwca 2021

Biuletyn nr 7

3 czerwca 2021