Uchwała nr 193/2021 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2021 r. dotycząca projektu ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

21 września 2021

Biuletyn nr 14

16 września 2021

Uchwała nr 192/2021 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 września 2021 r. w sprawie wniosku trenera nauki Dr Justyny Małkuch-Świtalskiej o wpisanie kwalifikacji „Prowadzenie zajęć praktycznych dla studentów, naukowców lub pracowników sektora nauki i technologii z zakresu danej specjalizacji naukowej w oparciu o metody dydaktyki aktywnej” do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji Polskiej Ramy Kwalifikacji na poziomie 7

8 września 2021

Uchwała nr 191/2021 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 września 2021 r. dotycząca poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wsparcia idei Uniwersytetu Trzeciego Wieku

8 września 2021

Uchwała nr 190/2021 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 września 2021 r. dotycząca poselskich projektów ustaw: o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o krajowym ośrodku wsparcia rolnictwa

8 września 2021

Uchwała nr 189/2021 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 września 2021 r. w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

8 września 2021

Uchwała nr 188/2021 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 września 2021 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców

8 września 2021

Biuletyn nr 13

23 sierpnia 2021

Biuletyn nr 12

11 sierpnia 2021

Uchwała nr 187/2021 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

3 sierpnia 2021