Raport nr 2/2015 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inwestycje w infrastrukturę badawczą w polskich uczelniach, instytutach badawczych i instytutach PAN”

4 listopada 2021

Raport nr 1/2015 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Problematyka odbiurokratyzowania systemu kształcenia, w tym KRK, z uwzględnieniem treści regulacji i stosowanych praktyk”

4 listopada 2021

Informacja o wyborze członków RGNiSW na kadencję 2022-2025

3 listopada 2021

Biuletyn nr 17

2 listopada 2021

Biuletyn nr 16

22 października 2021

Uchwała nr 196/2021 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 października 2021 r. dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

21 października 2021

Uchwała nr 195/2021 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 października 2021 r. dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021

14 października 2021

Uchwała nr 194/2021 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 października 2021 r. dotycząca zmiany Regulaminu określającego tryb wyboru oraz skład Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

14 października 2021

Biuletyn nr 15

30 września 2021

Apel środowiska akademickiego w sprawie systemowego wzrostu finansowania szkolnictwa wyższego i nauki z budżetu państwa

21 września 2021