Uchwała nr 142/2020 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie poselskiego projektu ustawy o nieprzeprowadzaniu w 2020 roku, w związku z ogłoszonym stanem epidemii spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, egzaminu ósmoklasisty

9 listopada 2021

Raport nr 2/2020 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego System materialnego wsparcia studentów

4 listopada 2021

Raport nr 1/2018 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego System kształcenia nauczycieli w Polsce – stan i kierunki reformowania

4 listopada 2021

Raport nr 7/2017 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat finansowania szkolnictwa wyższego oraz pomocy materialnej dla studentów

4 listopada 2021

Raport nr 6/2017 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Konsolidacja w sektorze szkolnictwa wyższego”

4 listopada 2021

Raport nr 5/2017 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Analiza wybranych elementów założeń do Ustawy 2.0”

4 listopada 2021

Raport nr 4/2016 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Rekomendacje w sprawie odbiurokratyzowania procesu kształcenia i oceny jego jakości”

4 listopada 2021

Raport nr 3/2015 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Studia doktoranckie i mobilność młodych naukowców”

4 listopada 2021

Raport nr 2/2015 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inwestycje w infrastrukturę badawczą w polskich uczelniach, instytutach badawczych i instytutach PAN”

4 listopada 2021

Raport nr 1/2015 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Problematyka odbiurokratyzowania systemu kształcenia, w tym KRK, z uwzględnieniem treści regulacji i stosowanych praktyk”

4 listopada 2021