Uchwała Nr 13/2022 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie projektu uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy”

15 kwietnia 2022

Uchwała Nr 12/2022 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

15 kwietnia 2022

Uchwała Nr 4/2022 Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

5 kwietnia 2022

Uchwała Nr 3/2022 Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

5 kwietnia 2022

Pismo do Prezydenta RP w sprawie projektu ustawy o Akademii Kopernikańskiej

30 marca 2022

Uchwała Nr 2/2022 Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie projektu ustawy o Akademii Kopernikańskiej

29 marca 2022

Stanowisko Nr 1/2022 Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2022 r. w związku z wygaszeniem przez Ministra Nauki i Edukacji mandatu rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Przemysława Wiszewskiego

28 marca 2022

Uchwała Nr 1/2022 Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie rządowego projektu ustawy o obronie Ojczyzny

15 marca 2022

Stanowisko Nr 1/2022 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie decyzji Prezydenta RP o zawetowaniu nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe

11 marca 2022

Uchwała nr 11/2022 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do spraw przygotowania projektu opinii dotyczącej projektu ustawy o Akademii Kopernikańskiej

11 marca 2022