Uchwała Nr 10/2022 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie poselskiego projektu ustawy o utworzeniu Politechniki Morskiej w Szczecinie

11 marca 2022

Uchwała Nr 9/2022 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie rządowego projektu ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027

11 marca 2022

Uchwała Nr 8/2022 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie zmiany ministra nadzorującego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

11 marca 2022

Uchwała Nr 7/2022 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie rządowego projektu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

11 marca 2022

Apel do środowisk akademickich i elit intelektualnych w związku z agresją Rosji na Ukrainę

2 marca 2022

Oświadczenie środowiska akademickiego w związku z agresją Rosji na Ukrainę

24 lutego 2022

Uchwała Nr 6/2022 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie powołania nowych członków Komisji Nauki oraz Komisji Ekonomiczno-Prawnej

11 lutego 2022

Uchwała Nr 5/2022 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie Planu działania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na rok 2022

11 lutego 2022

Uchwała Nr 4/2022 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie Planu działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na 2022 r.

11 lutego 2022

Uchwała Nr 3/2022 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie Planu działalności Narodowego Centrum Nauki na 2022 r.

11 lutego 2022